Copyright

 

Het gebruik van de Nexperteam website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Informatie op deze website en de informatie eraan gerelateerd is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Nexperteam.

 

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de inhoud van deze website, drukwerken en andere bedrijfsdocumenten van Nexperteam is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nexperteam. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

 

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn van Nexperteam en haar leveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen. Alle Nexperteam merken en namen zijn in en buiten de Benelux merkenrechtelijk beschermd, ook indien niet voorzien van het ©-symbool.

 

Leuven, 1 augustus 2012